Vyšehradský krucifix

Možná jste poslední dobou při procházce Vyšehradem zaznamenali, že nad schodiště u Cihelné brány se vrátil dřevěný kříž s ukřižovaným Kristem. Dobře tomu tak. Vyšehrad patří k významným centrům českého křesťanství, proto je Ježíšova symbolická přítomnost pochopitelná a vítaná.

 

Vztyčených křížů nebo Božích muk bývala ve vyšehradské pevnosti a blízkém okolí celá řádka. Archivní mapy, kresby a fotografie dosvědčují existenci přinejmenším čtyř exemplářů – kříž u kapitulního kostela, kříž v podhradí u Vyšehradské radnice (později přenesený před dům U Herynků), kříž u cesty na Slepičárnu a kříž nad schodištěm mezi Cihelnou bránou a hřbitovem. Do dnešních dnů se dochoval pouze posledně jmenovaný, a to nikoliv ve své původní podobě. Ostatní kříže zmizely v zapomnění, buď důsledkem stavebního vývoje Vyšehradu, anebo vinou lhostejnosti doby.

Vyšehradské kříže
Čtvero vyšehradských křížů doložených na starých plánech. Nahoře zleva kříž nad schodištěm u Cihelné brány, kříž u kapitulního kostela sv. Petra a Pavla a kříž u Slepičárny. Vše z Monumentálního plánu královského hlavního města Prahy od Josefa Brože, který vyšel tiskem kolem roku 1890. Dole je pak kříž před bývalou Vyšehradskou radnicí ve Vratislavově ulici, zachycený na plánu Vyšehradu z roku 1822.

Ve kterém roce se kříž u Cihelné brány objevil, není známo. Pravděpodobně k tomu došlo v souvislosti s vybudováním schodiště okolo roku 1870. Cesta v tomto směru postrádala přinejmenším do roku 1841 smysl, neboť teprve tehdy byla slavnostně zprovozněna Cihelná brána. Do té doby provoz proudil Jeruzalémskou bránou o pár desítek metrů východněji, a tak se ke kostelu chodilo jinudy. Pokud se nemýlím, nejstarší fotografie dosvědčující existenci kříže vznikla právě začátkem sedmdesátých let předminulého století.

 

Dlouho jsem se chybně domníval, že kříž byl na své dnešní místo přenesen z Vratislavovy třídy, když byl zbořen dům U Herynků. Archivní doklady mě ovšem vyvedly z omylu. Mimochodem, jen málokteré místo vyšehradské pevnosti je malíři a fotografy tak opomíjeno jako toto zákoutí. To se také ukázalo jako drobný zádrhel při snaze kříž obnovit. Ale abych nepředbíhal…

Vyšehradské kříže
Byvší vyšehradské kříže zvěčnili také někteří výtvarníci. Vlevo je vidět kresba kapitulního kostela před regotizací od Bohumíra Roubalíka. Vyšla tiskem v knižní sérii Ottovy Čechy, takže její vznik lze klást do osmdesátých let 19. století. Vpravo ji doprovází malba Jana Minaříka z roku 1908, zachycující někdejší dům U Herynků ve Vratislavově ulici.

Původní kříž nad schodištěm býval decentně zdobený – s vyřezávanými ornamenty na koncích ramen, malbou trpícího Krista na plechové desce a cedulkou s citátem z bible. V průběhu minulého století ale kříž pod vlivem společenského vývoje chátral a procházel změnami k horšímu. Nejspíš začátkem sedmdesátých let původní dřevěnou konstrukci nahradil kříž nový. O dost fádnějšího vzhledu a s výrazně zvednutým vodorovným břevnem. Plechový Kristus se na něm udržel, ale o pár desítek let zmizel z Vyšehradu i on neznámo kam.

Vyšehradský kříž
Dva důležité historické doklady o existenci a někdejší podobě kříže. Snímek vlevo vznikl okolo roku 1870. Fotografie vpravo je zhruba o půl století mladší a pochází z pozůstalosti po kanovníku Vernerovi.

Před pár lety se mi ozval jistý Mirek Mak z Kampy, že vyšehradského Krista má schovaného doma na půdě. Prý ho kdysi cestou přes Vyšehrad zachránil před vyhozením do kontejneru. Rozjel jsem se na něj tenkrát na Kampu podívat a pečlivě jsem zrezivělý plech ohledal a vyfotil. Podle dostupných zdrojů se ovšem dalo rozeznat, že silueta se neshoduje s originálem. Iluze autenticity se rozplynula, ale zůstala milá historka.

Domnělý vyšehradský kříž z Kampy
Domnělý vyšehradský kříž z Kampy, vyfocený na pozadí pilíře Karlova mostu.

Už od roku 2020 si obnovu kříže vytkl za cíl nový ředitel NKP Vyšehrad Petr Kučera. Z jeho iniciativy se v posledních letech podařilo na území pevnosti opravit řadu drobných památek, namátkou pumpu u Špičky nebo sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Bohužel k vytvoření kopie původního kříže chyběly dostatečně průkazné podklady. Pakliže se kříž tu a tam objevuje na nějaké historické fotografii či pohlednici, zpravidla je zachycen zpovzdálí. Divák tudíž přichází o možnost prohlédnout si detaily. Naštěstí pomohla vedoucí kanceláře Vyšehradské kapituly paní Erika Tučková. V pozůstalosti po kanovníku Vernerovi vypátrala jednu kvalitní fotografii, která vznikla pravděpodobně krátce po skončení První světové války. Tento snímek konečně světu vyjevil všechny půvaby originálu a nabídl i rozluštění biblického verše na cedulce.

 

Byť archiv vydal pouze jednu černobílou fotografii, pro restaurátory šlo o zásadní vodítko k vytvoření kopie. Na jejím vzniku se podílela hned trojice řemeslníků – truhlář Petr Vyhňák, kovář Karel Sršeň a malíř Tomáš Skořepa. Kříž má třímetrovou výšku a je vyrobený z dubového dřeva. Malba Krista na plechovém podkladu se oproti originálu liší jen v drobných detailech – např. z rány na Kristově boku vytéká více krve.

Vyšehradský kříž
Obnovený kříž v celé své kráse.

Mírnou proměnou prošel také zděný podstavec, do kterého je kříž usazen. Prapůvodně míval kruhový půdorys, ale v průběhu času byl upraven do čtvercové podoby. To lze přičíst na vrub terénním změnám v blízkém okolí. Výška terénu se v těchto místech od doby vzniku kříže zvedla více než o metr. Podstavec kříže je tudíž mírně zapuštěn do svahu podchyceného nízkou zídkou. Současný tvar podstavce zůstane zachován, ale okázalý žulový obklad nahradila milosrdnější omítka.

 

Z bezprostředního sousedství kříže už zmizelo ptačí krmítko, které sem po léta lákalo holubí gangy z širokého okolí. Nyní se pro něj v areálu hledá vhodnější místo, kde by ptačí dostaveníčka nekolidovala s pietou.

Vyšehradský kříž
Pohled na Kristova „záda“ a nedalekou Cihelnou bránu.

A co je na tom všem nejhezčí? Že na opravu kříže se ve veřejné sbírce vybralo 90 tisíc korun, což pokrylo víc než třetinu celkových nákladů. Zbytek z potřebného čtvrt milionu uhradil NKP Vyšehrad. Slavnostní vysvěcení kříže se odehrálo během letošních Velikonoc, tedy v nejvýznamnějším křesťanském období roku.

 


LÍBIL SE VÁM TENTO TEXT?

Podpořte provoz stránky Vysehradskej.cz dobrovolným příspěvkem na účet 1015305071/6100. Využít můžete platbu prostřednictvím QR kódu. Díky za podporu!
QR platba Vyšehradskej.cz