Srdečné pozdravy z Neumanky

„Jsme od 15. t. m. odstěhováni v sanatoriu. Máme pěkný byt zde v parku, je zde jako v ráji. Máme celé zaopatření, světlo i palivo. Zasílám pohled na naše obydlí, levou polovici domu obýváme my, druhou má ředitel ústavu. Před okny máme samé růže, palmy atd.“

 

Těmito slovy popisoval úředník podolského sanatoria Felix Goetz v červnu 1919 ubytování v bývalé usedlosti Neumanka, která stojí jen pár metrů od hlavní budovy dnešní porodnice. Nenápadný dům býval svědkem dob, kdy se přilehlé stráně ještě ježily vinicemi a zahradami. Původně usedlost sestávala ze dvou budov, ale při stavbě sanatoria byla jedna z nich zbořena.

 

Jméno Neumance zůstalo po jednom z majitelů – c. k. dvorním radovi Neumannovi, který neblaze proslul jako inspektor novoměstské trestnice v období vlasteneckého táborového hnutí. Neumann byl nejen čistokrevný Němec, který Čechům rád dával najevo svou nadřazenost. Zároveň nemohl pražským demonstrantům odpustit, že po slavném pankráckém táboru lidu v roce 1868 byla vinice Neumanka zpustošena maďarskými husary, zjednávajícími pořádek.