Čertův sloup na Vyšehradě

Jedna z nejznámějších vyšehradských pověstí se týká Čertova sloupu v Karlachových sadech. Velkou pozornost mu ve svém díle věnovala také spisovatelka a vyšehradská patriotka Popelka Biliánová, která je autorkou následujících řádek. Text původně vyšel roku 1924 na stránkách časopisu Český svět a letos se dočkal obnoveného vydání v souborné knize Vyšehradské fejetony Popelky Biliánové. Na závěr jsem si dovolil připojit ediční poznámku stran nejnovějších archeologických a geologických poznatků o Čertově sloupu.

 

Na východ od hřbitova vyšehradského je park a hned v rohu proti hřbitovu v zeleni stromů a keřů postaven jest do pyramidy ve tré přeražený Čertův sloup. A pověstí o něm na Vyšehradě jako much, starých i novějších. Jádrem všech je, že čert přinesl tento sloup z Říma v sázce o duši kteréhosi nešťastníka a dle jiných zas nešťastnice.

 

A to bylo tak. Nešťastné, čertu zapsané duše ujal se svatý Petr a uložil čertu, chce-li této duše opravdu dosíci, že musí přinésti na Vyšehrad sloup z kostela v Římě, a to dřív, než kněz doslouží mši svatou ve vyšehradském kostele. – Nu – dušička byla asi čertu vzácná – tož letěl vichrem do Říma – „utrhl“ sloup z prvního kostela hned za Tiberou a přímo pekelnou rychlostí letěl zpět na Vyšehrad.

Čertův sloup na Vyšehradě - Jiří Winter Neprakta
Čert s římským sloupem na rameni v podání ilustrátora Jiřího Wintera Neprakty.

Ale svatý Petr třikrát shodil čertu sloup do moře – a panečku – byla to asi čertu vzácná dušička, když se čert pro sloup odvážil do vody – jíž se čert nesmírně bojí. – Nu – ale všecko marno – než čert třikrát po sobě nalezl vždycky sloup v moři, hodně se omeškal, a když přiletěl se sloupem na Vyšehrad – kněz dosloužil mši svatou – a čert duši prohrál. Ve zlosti mrštil tedy sloupem o střechu kostela, prorazil jím střechu i klenbu kostela, sloup se ve tré přerazil a zůstal ležeti v kostele blíže vchodu na severní straně. – Tak pověst – zapsána a vyvěšena kdysi za sklem v samém kostele v presbyteři. A dodatek k ní: čert jmenoval prý se Lardan – a přiznal se sám k tomu – když jej vymítal kněz v Římě z těla kteréhosi Švýcara roku 1665 – o čemž svědčilo psaní, jež tento kněz – rodilý z Kladska – poslal do Prahy.

 

Ale s Čertovým sloupem na Vyšehradě bude tomu asi poněkud jinak. – Jak zprávy o něm svědčí – ležel původně na hřbitově u sv. Jana Stětí – blíže kaple Martinské. A když stavěli v těchto místech nynější hradby – po roce 1650 –, odnesli sloup do kostela sv. Petra a Pavla, kde ležel do roku 1787 – kdy jej – neznámo na čí rozkaz – vyneslo dvanáct dělostřelců z kostela a uložilo všecky tři přeražené jeho součástky při zdi kostelní na hřbitově, odkud byl do parku přenesen po roce 1887, kdy byl opravován a na západ prodloužen nynější chrám. A dodatek k tomuto sloupu jest nejzajímavější: byl prý na Vyšehrad hozen velikým prakem, který umístěn byl za kůrem kostela Panny Marie na Trávníčku ve Slupech, a to přímo ke kostelu sv. Jana na hřbitov, který jest slupskému zrovna naproti. Zde prý tento sloup ležel za kostelem a dobře se asi hodil Pražanům za obléhání Vyšehradu roku 1420.

Čertův sloup na Vyšehradě
Vyšehradský Čertův sloup na snímku z počátku 20. století.

Dle některých byl prý vytržen z téhož kostelíka (založil jej Karel IV.), což není pravda, neboť klenba jest původní a neporušená. Spíše jest však pravdou výklad starého vyšehradského patricia Pohana (rod zde od 16. století), jenž pravil, že těch dříků sloupových bylo za kostelem víc ještě donedávna a že prý v těch místech býval pohanský – skutečně pohanský – svatoháj. (I podepsaná viděla ještě za kostelem oním zbytky sloupu – kteréž ztratily se teď neznámo kam.) Dle toho byl by tedy Čertův sloup na Vyšehradě pozůstatkem a odkazem dávných dob, kdy starý Vyšehrad byl ještě pohanským a na takovýchto sloupích postaveny byly sochy božstev pohanských. Tomu svědčí zejména ta okolnost, že znám byl v lidu jakožto čertův – kterýmžto názvem křesťanství označovalo místa pohansky význačná (rokle, kameny, skály atd.).

 

Ediční poznámka – Do dnešních dob panují o původním umístění a účelu sloupu pochybnosti. Objevuje se hned několik teorií jako například, že jde o pohanský časoměrný sloup, milník staré římské cesty nebo pranýř městečka Vyšehradu. Archeolog Bořivoj Nechvátal spolu se stavebním historikem Františkem Kašičkou se však přiklánějí k verzi, že by mohlo jít o sloup ze zrušeného kostela Stětí sv. Jana, jehož zbytky jsou dodnes zachovány v hradebním valu. Právě zde, na hřbitově před kostelem, bylo první doložené stanoviště přeraženého sloupu, o čemž se ve svém textu zmiňuje i Popelka Biliánová.

Čertův sloup na Vyšehradě
Fragment nápisu vyrytého na jedné části Čertova sloupu.

Možnost, že by sloup byl kdysi vržen na Vyšehrad husitským prakem, se zdá vzhledem k jeho hmotnosti značně nereálná. Geologický rozbor navíc prokázal, že se jedná o pozůstatky dvou rozdílných sloupů. Složení žuly odpovídá lokalitě Krhanic v Posázaví, odkud materiál připlul pravděpodobně na vorech až k Vyšehradu. Na jednom z fragmentů je vyryt záhadný nápis, který se zatím nepodařilo rozluštit. Není ani jisté, zdali má vůbec nějaký konkrétní význam.

 


LÍBIL SE VÁM TENTO TEXT?

Podpořte provoz stránky Vysehradskej.cz dobrovolným příspěvkem na účet 1015305071/6100. Využít můžete platbu prostřednictvím QR kódu. Díky za podporu!
QR platba Vyšehradskej.cz