Pražský primátor k pohledání

Hned dvě kulatá výročí si letos připomínáme v souvislosti s osobou bývalého pražského purkmistra Václava rytíře Bělského. Před dvěma sty lety se narodil, před sto čtyřiceti zemřel a mezitím stačil vykonat mnoho užitečného.

 

Ačkoliv působení Václava Bělského v čele Prahy trvalo jen čtyři roky, do srdcí obyvatel se zapsal měrou vrchovatou. Funkce mu připadla víceméně náhodou v červnu 1863 po náhle skonavším Františku Václavu Pštrossovi. To však neznamenalo, že by Praha fungovala v nějakém provizorním módu. Pod Bělského taktovkou vznikl Most císaře Františka Josefa I., který přepažil Vltavu mezi Starým Městem a Bubny. Nadto byla založena Pražská obecní plynárna na Žižkově, městská pojišťovna nebo malostranské reálné gymnázium. Ve stejné době vznikla také Pražská paroplavební společnost.

Most císaře Františka Josefa I.
Most císaře Františka Josefa I. na snímku Františka Fridricha.

Nejzářivější chvíle Bělského kariéry přišla v létě 1866, kdy Prahu obsadilo pruské vojsko. Bělský svou obratnou diplomacií a navzdory výhružkám Otto von Bismarcka zabránil pruskému rabování, takže Praha vyvázla z konfliktu takřka netknuta. Ba naopak, za okupace vznikly díky veřejným pracím pro nezaměstnané Letenské sady a sousední Bělského třída (dnes Dukelských hrdinů).

 

Po odchodu pruského vojska z Čech byl Bělský císařem povýšen do šlechtického stavu. Bohužel rakouské úřady se vůči němu vzápětí zachovaly velmi urážlivě, což ho vedlo ke složení purkmistrovské funkce. Nadále byl však politicky činný jako poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady.

Hrob Václava Bělského na Vyšehradském hřbitově
Hrob Václava rytíře Bělského na Vyšehradském hřbitovu.

V roce 1853 zakoupil Václav Bělský bývalou usedlost Bučanku na dohled od vyšehradských hradeb. O necelých deset let později pak na pozemku nechal postavit romantický letohrádek, jemuž se dodnes na jeho počest říká Bělka. Nicméně, od roku 1878 je rytíř Bělský ubytován na Vyšehradském hřbitovu.

 


LÍBIL SE VÁM TENTO TEXT?

Podpořte provoz stránky Vysehradskej.cz dobrovolným příspěvkem na účet 1015305071/6100. Využít můžete platbu prostřednictvím QR kódu. Díky za podporu!
QR platba Vyšehradskej.cz