Reise nach Prag, 1914

Nikdy nepodceňujte obsah ošuntělých krabiček. Ta s nápisem „Reise nach Prag, 1914“ ukrývala sbírku skleněných negativů z turistické návštěvy Prahy. Respektive z několika návštěv, neboť některé snímky jsou prokazatelně mladšího data. Naskenoval jsem většinu z nich, abyste se mohli projít po historickém centru spolu s neznámou rodinou. Ve svých myslích můžete porovnat, jak se Praha za uplynulých sto let změnila.

 

Reise nach Prag, 1914

 

Václavské náměstí

V době pořízení snímku stála na náměstí už dva roky Myslbekova jezdecká socha sv. Václava. Jak se ale můžete přesvědčit na vlastní oči, pomník nebyl ještě kompletní. Do zadních rohů podstavce scházelo osadit dvě sochy, jmenovitě sv. Vojtěcha a sv. Anežku. Vysoká koncentrace osob v pravé části fotografie je způsobená přítomností tramvajové zastávky.

 

 

Prašná brána

Začátek Královské cesty vypadá na snímku v podstatě stejně jako dnes. Křižovatce ulic Celetné a Na Příkopě dominuje Prašná brána v novogotické úpravě od Josefa Mockera a vpravo od ní čerstvě dostavěný Obecní dům. Pouze vlevo od brány se nachází dům, v němž kdysi sídlila vyhlášená kavárna Café Francais. Během první republiky jej nahradila moderní budova České eskomptní banky.

Přítomnost vozu tramvajové linky č. 2 prozrazuje, že snímek byl pořízen nejpozději v první polovině roku 1914. Do té doby měla „dvojka“ u Prašné brány konečnou stanici. Pak byla její trasa přeložena a dalších deset let „dvojka“ do těchto míst nezajížděla.

 

Prašná brána, 1914

 

Staroměstské náměstí

Husovo sousoší od Ladislava Šalouna bylo slavnostně dokončeno a zkolaudováno k pětistému výročí jeho upálení v roce 1915. Tudíž tento snímek nemohl vzniknout roku 1914, jak je uvedeno na škatulce s negativy. Přesto jde o zajímavý doklad tehdejší podoby Staromáku, především pak Schierova domu vpravo, který po Pražském povstání nuceně změnil vzhled.

 

Staroměstské náměstí, 1914

 

Týnský chrám

Fotografovi se bohužel nepodařilo vměstnat Týnský chrám do objektivu celý, přestože si poodstoupil až za tramvajové koleje. Vozy elektrické dráhy projížděly mezi Pražským poledníkem a popravištěm českých pánů až do šedesátých let, dokud se Staroměstské náměstí nezměnilo v pěší zónu.

 

Týnský chrám, 1914

 

Krannerova kašna

Pomník na Smetanově nábřeží byl v roce 1850 vybudován na památku rakouského císaře Františka I., jehož jezdecká socha stála uprostřed. Rok po vzniku samostatného Československa se Habsburk Pražanům znelíbil a z pomníku odklusal do Lapidária Národního muzea. Zpět na své místo se v tichosti vrátil v roce 2003, kdy už nevzbuzoval takové vášně.

 

Krannerova kašna, 1914

 

Staronová synagoga

Nejstarší pražská synagoga je další památkou, která v druhé půlce 19. století prošla úpravami od architekta Josefa Mockera. Jedná se o jednu z mála staveb, která přežila mohutnou asanaci Josefova. Stejné štěstí měla i sousední Židovská radnice, která přitahuje pozornost svými dvěma odlišnými ciferníky. Zatímco hodiny na věži ukazují standardní čas, ručičky v průčelí kráčejí pozpátku podle hebrejského číselníku.

 

Staronová synagoga, 1914

 

Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie

Jedno z nejmalebnějších pražských zákoutí se nachází v Karlově ulici. Vlašská kaple vznikla koncem 16. století pro italskou komunitu z Malé Strany. Je vklíněná mezi kostely Nejsvětějšího Salvátora a sv. Klimenta. Dnes se v těchto místech děje turistické boží dopuštění, které znemožňuje soustředěné vnímání genia loci.

 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora, 1914

 

Karlův most a Hradčany

Ty nejtuctovější turistické snímky Prahy vznikají od nepaměti na nábřeží u Novotného lávky. Ačkoliv silueta Pražského hradu se před sto lety zdánlivě nelišila od současnosti, v katedrále sv. Víta tou dobou stále panoval stavební ruch. Ke slavnostnímu dokončení její stavby došlo až roku 1929.

 

Hradčany a Karlův most, 1914

 

Karlův most

Tramvajové koleje na Karlově mostě se využívaly jen v letech 1905–09. Zdejší provoz se příliš neosvědčil, a tak koleje záhy osiřely a v roce 1914 byly definitivně odstraněny při pokládce nového dláždění.

 

Karlův most, 1914

 

Karlův most

Jinoch pózuje před ozdobnou mříží s reliéfem svržení Jana Nepomuckého z Karlova mostu. Tato turistická atrakce je zachycena v podobě, kterou jí vtisknul Josef Mocker po částečném zničení při povodni v roce 1890. Dnes je chudší o Nepomuckého podobiznu na vrcholku.

 

Karlův most, 1914

 

Zlatá ulička

Jak vidno, v areálu Pražského hradu se začátkem dvacátého století příliš lidí nepohybovalo. Bylo tedy možné zažít situaci, kdy zdejší dlažba patřila výhradně domácímu zvířectvu. Fotografovi se podařilo zachytit, jak si toulavá kočka pátravě prohlíží slepici opodál.

 

Zlatá ulička, 1914

 

Místodržitelský letohrádek

Z Pražského hradu zamířily kroky našich průvodců do Stromovky. Místodržitelský letohrádek tou dobou dosud sloužil svému původnímu účelu, tedy coby rezidence českých místodržitelů. V roce 1914 tuto funkci zastával František Antonín Thun-Hohenstein.

 

Místodržitelský letohrádek, 1914

 

Grébovka

Poslední snímek z krabičky vzniknul na opačném konci Prahy, totiž v Havlíčkových sadech. Celá rodina se zvěčnila na terase před tzv. Grottou, umělou jeskyní od architekta Antonína Barvitia. V pozdějších letech byla v těchto místech oblíbená restaurace, do které občas zavítali také Vyšehradští jezdci.

 

Grébovka, 1914