Nejstarší strom na Vyšehradě

Důvod, který mě vede ke zveřejnění této fotografie z konce 30. let, je kvetoucí akát bílý v pravé části. Pravděpodobně se jedná o nejstarší dosud rostoucí vyšehradský strom. Byl vysazen roku 1882 coby součást aleje, lemující rekonstruovanou táborskou silnici. Zhruba ze stejné doby pochází také jasan ztepilý před chrámem sv. Petra a Pavla, jehož přesná datace však není známa.

Nejstarší vyšehradský akát v roce 2017.