Kde měl kaplan kaplanku?

V těsném sousedství vyšehradské kaple Panny Marie Šancovské stojí patrový dům č. 9. Jediná obytná budova z bývalé zástavby, která v těchto místech přežila. Jedná se o někdejší kaplanku či vikárku, tedy obydlí vyšehradského kaplana. Dvojice fotografií zachycuje podobu domu před přestavbou v roce 1933 a po ní.

Do roku 1933 měla kaplanka podobu nízkého přízemního domku, takže lépe vynikla sousední kaplička.

Podle Popelky Biliánové stávala dříve v těchto místech kostnice, která patřila ke hřbitovu kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Občas se lze setkat i s domněnkami, že tu bývala také vyšehradská poustevna. Mnohem pravděpodobněji však poustevníci obývali jednu ze dvou místnosti zmíněného kostela sv. Jana Stětí, schovaného uvnitř dnešních hradeb.

 

Nicméně církevní duch panuje v domě č. 9 dodnes. Sídlo zde má emeritní velkopřevor Suverénního řádu maltézských rytířů Karel Paar. A co je velmi příjemné zjištění, původní strom v rohu zahrady dosud stojí.