U Májů v Podskalí

Umíte si představit, jak se žilo ve starém Podskalí? Ve svérázné plavecké čtvrti, která se druhdy rozkládala od bývalé Svatováclavské trestnice na Zderaze až k Vyšehradské skále? Shodou náhod se mi do rukou dostalo ucelené fotoalbum, které zachycuje život a atmosféru v jednom z typických podskalských domů.

 

Mám o to větší radost, že fotografie vyobrazují dům U Májů, řečený též U Poltů. V podskalské pobřežní zástavbě patřil k těm menším. Vltavskému břehu zpravidla vévodily honosnější plavecké „paláce“ – vzpomeňme např. domy U Kněžourků, U Kubiců nebo U Brabců. Dům U Májů byl naproti nim krajně nenápadný, možná i z důvodu, že se krčil v sevření dvou podskalských dominant – celnice a solnice. O to mi byl odjakživa sympatičtější.

U Májů v Podskalí
Část průčelí domu U Májů v těsném sousedství Podskalské celnice, tou dobou známé coby hostinec U Koppů.

Zevrubný popis domu přinesl v roce 1928 památkář Rudolf Hlubinka. V článku pro Zprávy památkového sboru hl. m. Prahy napsal: „V dubnu 1924 dobourán také dům čp. 411-II, Podskalská tř. 4, U Májů, který po několik roků, zbaven střechy a stropů 1. patra, se rozpadával. Byl na všech stranách volný a se sousedním domem čp. 412 na Výtoni souvisel přízemním přístavkem. Nebyl podsklepený. Před domovním vchodem uprostřed západního průčelí měl věžovitý, jednopatrový přístavek, zřízený dole na způsob žudra se síncem, otevřeným půlkruhovým otvorem s vyzděnými lavičkami po stranách. Jeho účelem zřejmě bylo ukrytí čekajících plavců při dešti a nepohodě. Na opačné východní straně bylo při vchodu nízké jednopatrové křídlo s krytou pavlačí, spočívající na dvou segmentových klenbách, podepřených uprostřed mohutným kulatým kamenným sloupem. Vznik domu byl kladen do počátku 18. století. Byl však v celé své jednopatrové části – vyjma věžovitý přístavek – asi z konce 16. století, ježto při odpadnutí svrchních omítek objevilo se na původní tvrdé omítce sgrafitové rustikování na celé straně západní a celé severní o menších obdélníkových polích. V přízemní místnosti v severovýchodním rohu budovy zachovala se původní křížová renaissanční klenba. Dům na sever a východ obklopovala velká dřevní ohrada a zahrádka. Při bourání nalezly se ve zdivu parapetu okna 1. patra při severozápadním nároží dva malé oválné tištěné Mariánské obrázky s klíčkem. Ve stavebním archivu jsou uloženy plány domu čp. 411 a 412 provedené městským úřadem stavebním v r. 1912. Obsahují situaci, půdorysy přízemí a patra a řezy.“

U Májů v Podskalí
Půdorys domu U Májů na staré mapě Prahy. Vedle se pod číslem 412 skrývá Podskalská celnice. Číslo 410 označuje solnici, v době vzniku mapy zkrácené už zhruba na polovinu původní délky.

V řadě historických pramenů se lze dočíst, že v domě U Poltů se za starých časů vybíralo plavecké clo. Teprve až roku 1561 byla celnice přesunuta do sousedního domu č. 412, což dokládá, že základy domu U Poltů skutečně pocházejí přinejmenším z šestnáctého století. Těžko lze spočítat, kdo všechno domem během tří set padesáti let prošel. Posledními soukromými majiteli byla rodina Ullíkových, jejíž zástupci dům prodali v letech 1905-6 pražské obci. K doloženým hostům domu U Májů ovšem patřil například fotograf František Drtikol, který zde exponoval jeden snímek ze své série věnované pražským dvorkům.

František Drtikol – U Májů
Drtikolův snímek ze série věnované pražským dvorům a dvorečkům.

Zajímavou zmínku o podskalském domku č. 411 učinila i Popelka Biliánová. Na stěně zdejšího chléva se prý našel zabílený obraz Panny Marie, což autorku vedlo k přesvědčení, že šlo o pozůstatky staré kaple. V tomto smyslu uváděla Popelka Biliánová dům U Májů i v itineráři svých podskalských naučných procházek. Bohužel se mi nepodařilo dohledat žádný jiný zdroj, který by zabílenou „Podskalskou madonu“ zmiňoval. Ale jsem nakloněn její existenci věřit s přihlédnutím k faktu, že se v domě při bourání našly zazděné dva svaté obrázky.

 

Jak už bylo zmíněno Rudolfem Hlubinkou, dům byl kompletně dobourán v roce 1924. A to přes protesty velké části Pražanů, kteří tím přišli o jednu z nemnoha památek na staré Podskalí. Uvolněné výtoňské prostranství mělo posloužit jako předpolí plánovaného silničního mostu na Smíchov. K jeho realizaci však nikdy nedošlo, což zřejmě uchránilo od zániku výtoňskou celnici. Tu dnes můžete využít jako hlavní záchytný bod k orientaci v následující sérii fotek.

U Májů v Podskalí
Pohled ze dvora na přízemní přístavek, kterým dům těsně souvisel se sousední Podskalskou celnicí. Podle cedule na průčelí domu v tomto přístavku provozoval obchod potravinami jistý František Ježek. Dnes na zplanýrovaném prostranství funguje venkovní zahrádka hospody – jedno z minima míst zachovávajících původní podskalské niveau.
U Májů v Podskalí
Předešlý snímek byl podle všeho vyfocen z kryté pavlače, která je zachycená na této fotografii. Jak zmiňuje Rudolf Hlubinka, pavlač spočívala na dvou segmentových klenbách podepřených mohutným sloupem.
U Májů v Podskalí
Dva detailnější pohledy do podloubí a na schodiště do patra, které si pro svůj snímek vybral i František Drtikol.
U Májů v Podskalí
K obytné části přináležely také chlévy. S velkou pravděpodobností právě sem mířily exkurze Popelky Biliánové za odkrytou „Podskalskou madonou“.
U Májů v Podskalí
Severní část dvora sloužila k živnostenským účelům, jak dosvědčuje vyrovnané dřevo očekávající svého kupce. Za hradbou polen u pravého okraje vykukuje bývalá solnice.
U Májů v Podskalí
V nejzazším rohu dvora se nacházela dřevařská „kancelář“ plně vybavená pro práci s připlavenými kmeny.
U Májů v Podskalí
Totéž místo za provozu. Pro případ nepřízně počasí jest zbudován mazaný přístřešek.
U Májů v Podskalí
Podskalští chlapi přivážejí na dvůr polena z připlaveného voru. Od řeky to měli do vrat jen pár metrů.
U Májů v Podskalí
Ne všechno dřevo končilo v ohradách a ve dvorech. Kmeny z rozebraných vorů se skladovaly také přímo na břehu, odkud putovaly například na pražské stavby. Dlažba patří někdejší Podskalské třídě, hlavní tepně místního života.
U Májů v Podskalí
Cedule na ohradě oznamuje, že majitelem domu je Jan Ullík. Dost možná jde o muže v klobouku, s holí a viržinkem, zachyceného ve vratech. V pozadí se matně rýsuje zástavba ve Vyšehradské ulici.
U Májů v Podskalí
V podobném úhlu pohledu, tedy od řeky do vnitrozemí, zvěčnil fotograf také koňské dvojspřeží se žebřiňákem. Lze rozeznat, že dvůr býval vydlážděný. To bylo praktické vzhledem k tomu, že Podskalí se ocitalo pod vodou při jakémkoliv větším vzedmutí vltavské hladiny.
U Májů v Podskalí
Směrem k Vltavě vybíhal z domu „věžovitý, jednopatrový přístavek, zřízený dole na způsob žudra se síncem“, popsal trefně Rudolf Hlubinka. Čtenář si díky tomu dokáže vytvořit plastickou představu toho, kterak za deště pod stříškou sedí parta vorařů a pokuřuje z fajfek.
U Májů v Podskalí
A na úplný závěr jeden pohled na řeku s vykládkou voru. Na opačném břehu Vltavy mezitím probíhá oprava parníku, vytaženého z vody na souš.

LÍBIL SE VÁM TENTO TEXT?

Podpořte provoz stránky Vysehradskej.cz dobrovolným příspěvkem na účet 1015305071/6100. Využít můžete platbu prostřednictvím QR kódu. Díky za podporu!QR platba – 1015305071/6100